8ta connect

8ta connect

Miễn phí
8ta connect là Windows trạm chỉ để dùng với Huawei Devices
Người dùng đánh giá
3.7  (16 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.3
Phiên bản mới nhất:
23.003.07 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
8ta connect là Windows trạm chỉ để dùng với Huawei Devices (Preferrably 8ta Devices). Anh cần phải bắt đầu 8ta connect, trước khi dùng nhiều hoạt động của nhà ga thiết bị. Một tin nhắn chứa lên 2048 vật. Nếu được dán dung này vượt quá giới hạn, chỉ 2048 các nhân vật trong nội dung có thể được hiển thị và thêm phần là tự động đã được xoá. Nhà ga phải thiết bị kết nối đến Mạng trước khi anh có thể lướt web nữa.
Thông tin được cập nhật vào: